Terug naar nieuws overzicht

Aafje gaat duurzaam financieel partnerschap aan

Geplaatst op jul 05, 2017 door Admin User

Op dinsdag 4 juli hebben zorgorganisatie Aafje en Triodos Bank, ABN AMRO en BNG Bank een overeenkomst getekend voor een lening van € 57 miljoen.

Het is een uniek arrangement, geen clubdeal maar een gestapelde financiering in combinatie met het Waarborgfonds voor de zorg als gedeeltelijke achtervang. De eerste in zijn soort bevestigde de banken gisteren bij de ondertekening. Ilfa Treasury Support heeft dit traject van het begin tot het eind begeleid en is trots op het feit dat drie banken en Aafje zeer te spreken zijn over hun nieuwe partnerschap. Met deze financiering kan Aafje een woonomgeving voor kwetsbare ouderen realiseren die tegemoet komt aan alle moderne wensen voor zorg, veiligheid en gezelligheid. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Met de totstandkoming van deze overeenkomst is Aafje de eerste organisatie in Rotterdam die een substantiële verbetering kan realiseren in het verouderd woonaanbod voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Voor Aafje staat persoonsgerichte zorg centraal. Een uitgebreid programma van eisen is ontwikkeld door architecten en bouwers voor het vernieuwen van verpleeghuizen. De zorg kan hiermee zoveel mogelijk net zoals thuis georganiseerd worden. Daarmee komt ze tegemoet aan de wensen en behoeften van haar bewoners als het gaat om zorg, veiligheid en gezelligheid.

Maatschappelijk betrokken
Investeren in de zorg is voor de banken een belangrijk onderdeel van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Het gepresenteerde zorgmodel is voor de banken interessant; het speelt in op een concrete behoefte onder een groter wordende groep oudere Nederlanders. Zij werken daarom graag mee aan de financiering om de benodigde vernieuwingen en verduurzaming van het zorgvastgoed mogelijk te maken.

Meer dan alleen stenen
Bij Aafje is het niet alleen slopen en verbouwen, maar wordt ook rekening gehouden met renoveren waar dat mogelijk is. Ook van de beoogde financiële partners verlangt Aafje dat zij verder kijken dan stenen en jaarcijfers. Partners die begrip hebben voor de dynamische wereld waarin Aafje zich beweegt en de uitdagingen waarvoor zij staat. Dat  begrip vindt ze bij de Triodos Bank, ABN AMRO en BNG Bank. Triodos Bank  maakt zich al sinds haar oprichting in 1980  sterk voor menswaardige zorg. Daarnaast sluit het doel van deze financiering goed aan bij de missie van BNG Bank om bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen en daarbij te streven naar duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu.

Door het vertrouwen in de stabiliteit van Aafje, dat deze drie banken hiermee uitspreken, kan Aafje haar bewoners een nieuwe en moderne leefomgeving bieden, die direct bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.