Frank van den Hoek

Associate partner

“Geld interesseert me niet, maar het gaat erom wat je ermee kunt, vooral met betrekking tot het publieke domein”

Van kunsthistoricus naar financieel consultant
Frank was ooit vastbesloten om kunsthistoricus te worden. Als beta-student werd hij via de vakgroep aangetrokken door de bestuurlijke aspecten en kreeg de verantwoordelijkheid voor de financiële portefeuille. Van het een kwam het ander en werd Frank financieel directeur van eerst Universiteit Utrecht en later Universiteit van Amsterdam. Dat past bij hem, want Frank gaat de diepte in en wilt altijd antwoord op de vraag wat cliënten met het geld van plan zijn en waarom op die manier.

Cijfers tot leven brengen
Frank is goed in modelleren en analyse en combineert die krachten in het samenbrengen van inhoud en geld. In recente opdrachten gaat het veelal om keuzes die in de zorg moeten worden gemaakt. Met zijn modellen schetst hij de ontwikkelingen van een doelgroep en financiële consequenties en schudt daarmee de bestuurders wakker. Hij laat ze zien wat ze nog niet weten en de cijfers gaan met de inhoud leven.

Terug naar overzicht