Partners

Actiz

ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt. Ruim 440 leden bieden werk aan 450.000 medewerkers en zorg aan 2 miljoen cliënten. Om te kunnen blijven investeren in woonvormen met zorg in een veranderend financieringslandschap is ActiZ betrokken bij de ontwikkeling van de NL Zorgobligatie.

AFS

AFS is een onafhankelijk bemiddelaar op de kapitaalmarkt met een ruime ervaring in non-profit. AFS is een van de leden van de werkgroep NL Zorgobligatie. Vanuit deze rol proberen wij actief nieuwe financieringsbronnen aan te boren voor de zorgsector.

Improfin

Het zorgdomein staat aardig op zijn kop en veel zorgorganisaties ondervinden dit dagelijks. Hoe moeilijk en lastig dat bij een ongewisse toekomst ook is; plannen, analyseren en bewaken van de financien is een doorlopende taak. Een stevige opdracht, waar wij graag bij ondersteunen.

In nauw overleg met Actiz en in samenwerking met onze partner Improfin Academie, hebben wij een praktisch opleidingsprogramma speciaal voor de Zorg ontwikkeld. Het aanbod omvat actuele onderwerpen zoals cashmanagement, risicobeheersing, financieren, creditrating e.d. In de bijgaande brochure treft u een overzicht van dat programma aan en we hopen dat u er enthousiast over bent.