Financieringsmix

Uitgangspunt voor Ilfa in alle financieringstrajecten is de klassieke financieringsleer. De investeringsbeslissing komt voor de financieringsbeslissing. Financiering is een middel. De overeen te komen condities moeten passen, de continuïteit borgen. Er zijn vele vormen en bronnen. Traditionele wijzen van financieren die de afgelopen jaren in ongebruik zijn geraakt. Ilfa wil u uitdagen om verder te kijken.