Obligaties

U wilt daadwerkelijk alternatieve bronnen van financiering aanboren. Voorwaarde is dat het een transparante, evenwichtige transactie wordt. Passend bij het maatschappelijke profiel van uw organisatie. De uitgifte van een obligatie is dan een goed alternatief. De obligatie is eeuwenlang succesvol ingezet bij het realiseren van lokale, maatschappelijke doel. Tegenwoordig noemen wij dat crowdfunden.

De obligatie is:

  • een waardebewijs dat een vordering vertegenwoordigt, er ontstaat geen eigendomsrelatie
  • kan onderhands, door middel van crowdfunding of via een beurs worden geplaatst 
  • ingebed in een ondersteunend, maar ook strak juridisch kader (Wet financieel toezicht/Wft)

 Ilfa beschikt als mede initiatiefnemer van de NL Zorgobligatie over ruime, praktische ervaring. Ook beschikken we over ons eigen crowdfunding platform Anders Financieren. Ons platform stelt u in staat om uw obligatie op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en uw relatie met uw obligatiehouders professioneel vorm te geven en te onderhouden.