Public Treasury

Als Public Treasury dient u te waken over de liquiditeit van uw organisatie, financiële risico’s te managen en de kosten voor kapitaal in de hand te houden. Met actuele thema’s als stijgend werkkapitaal, verminderde financieringsbereidheid bij banken, grotere rente en herfinancieringsrisico’s en stijgende kosten heeft u een dynamische, uitdagende opdracht. Een opdracht die u alleen goed kunt invullen als de treasuryfunctie goed is ingebed in de organisatie. ILFA heeft veel ervaring in het inrichten en uitbouwen van treasuryfuncties in het publieke domein.