Methodiek

ILFA Treasury Support ondersteunt al vele jaren maatschappelijke organisaties bij het uitvoeren van haar treasury taken. Gezien haar specifieke opdracht, hoge imagorisico en vaak smalle bezetting, vraagt de inrichting van de Public Treasury speciale aandacht. Daarom hebben wij onze eigen methodiek ontwikkeld om snel en doeltreffend de structuur van een treasury functie te ontwerpen, toetsen of zelfs te auditen; de ILFA methodiek.

Basis van deze methodiek is dat alle handelingen uitgevoerd binnen treasury terug te voeren zijn naar onderstaande procesgang:

 

 

Alle onderdelen van dit proces moeten transparant, bestuurbaar, controleerbaar en meetbaar zijn.